Team oud

 

In het Gezondheidscentrum is een zestal therapeuten werkzaam, welke ieder dankzij variërende specialiteiten hun bijdrage leveren aan de praktijk.

Alle therapeuten voldoen aan de kwaliteitseisen die door onze beroepsvereniging (KNGF) gesteld worden.