Podokinesiologie

Als blijkt dat een klacht telkens terugkeert, kan het zo zijn dat een houdingsafwijking daaraan ten grondslag ligt, die op zijn beurt weer in relatie staat tot een kleine voetafwijking.

Bij zulke klachten kan een behandeling met behulp van zgn. proprioceptieve zolen worden overwogen. Dit zijn inlegzolen, met op nauwkeurig bepaalde plaatsen kleine verhogingen, die bij het staan en lopen de voetspieren kunnen stimuleren. In de voetspieren zitten bepaalde sensoren die gevoelig zijn voor druk of rek. Via reflexen kunnen zij verandering geven in spierspanning elders in het lichaam, die positief uit kunnen werken op de lichaamshouding.

De houdingscorrectie d.m.v. proprioceptieve zolen is een goede aanvulling op andere behandelmethoden, zoals oefentherapie of manuele therapie.

Het dragen van deze zolen is in principe tijdelijk. Als de klachten na verloop van tijd verdwenen zijn, kan worden overwogen het dragen van deze zolen weer te staken. Dit vaak in tegenstelling tot steunzolen die bij voetafwijkingen als “doorgezakte voeten” of “holvoeten” de voeten permanent een optimale steun geven.

Specialist: Ron Bartens