Neurorevalidatie

Onder neurorevalidatie wordt verstaan de therapie die gegeven wordt aan patiënten met een centraal neurologische aandoening. U moet hierbij denken aan de volgende categorie patiënten:

  • Beroerte (NAH = niet aangeboren hersenletsel)
  • Ziekte van Parkinson
  • Multiple sclerose
  • Dementie

Centraal neurologische aandoeningen hebben gevolgen op verschillende vlakken: senso-motorisch, cognitief, gedragsmatig en/of sociaal-emotioneel.
Naast het motorische herstel is de revalidatie daarom gericht op herstel van cognitief en sociaal-emotioneel functioneren.
Onder cognitie wordt verstaan het vermogen om kennis op te nemen en te verwerken, maar ook zaken als waarnemen, denken, taal, bewustzijn, geheugen, aandacht en concentratie.

In 2019 heeft Peter Rietdijk met succes de 10 daagse cursus “Neurorevalidatie bij centraal neurologische aandoeningen” van Frans van de Brugge in Breda afgerond.

Peter Rietdijk is sinds 2007 aangesloten bij het ParkinsonNet. Dit is een multidisciplinair behandelconcept voor Parkinson patiënten.

Specialist: Peter Rietdijk