Neurorevalidatie

Onder neurorevalidatie wordt verstaan de oefentherapie die gegeven wordt aan patiënten met een neurologische aandoening. U moet hierbij denken aan de volgende categorie patiënten:

  • beroerte
  • ziekte van Parkinson
  • multiple sclerose

De overeenkomst tussen deze ziektebeelden is dat er sprake kan zijn van verlammingen, te hoge spierspanningen en/of verlies van gevoel. Hierdoor doen de spieren niet wat de persoon wil. Het gevolg is dat er verlies optreedt van functionele vaardigheden, zodat de persoon in meer of mindere mate gehandicapt raakt. In de therapie ligt het accent op het trainen van functionele vaardigheden. Naast het motorische herstel, is de revalidatie gericht op herstel van cognitief en sociaal emotioneel functioneren.

Onze praktijk is aangesloten bij het ParkinsonNet. Dit is een multidisciplinair behandelconcept voor Parkinson patiënten.

Specialist: Peter Rietdijk