Fysio-fitness

Fysio-fitness is een vorm van oefentherapie welke principes toepast uit de trainingsleer. Na het bepalen van het beginniveau en het na te streven activiteitenniveau, wordt voor de deelnemer een individueel trainingsprogramma samengesteld. Er wordt getraind met en zonder gebruikmaking van oefenapparatuur en onder supervisie van een fysiotherapeut.

Specialisten: Alle fysiotherapeuten in het Gezondheidscentrum

Fysiotherapie kan u gerichte begeleiding bieden als u bijvoorbeeld een chronische aandoening heeft zoals diabetes type 2, COPD, hartklachten of arthrose. Speciaal ontwikkelde beweegprogramma’s helpen dan om uw gezondheid te verbeteren.
Onze praktijk heeft licenties voor de volgende beweegprogramma’s: Diabetes mellitus type 2, COPD, Cardio Vasculair Risico Management en Arthrose aan heup en/of knie. Zie voor meer informatie over de beweegprogramma’s op www.fysiotherapie.nl