Ron Bartens

Functie: Fysiotherapeut / Manuele Therapie / Podokinesiologie

E-mailadres: ron.bartens@fysio-kerkelanden.nl

Ik ben Ron Bartens en sinds de start van de praktijk op 1 augustus 1980 hierin werkzaam.

Daarvoor was ik een jaar werkzaam in ziekenhuis Zonnestraal.

Ik heb mij gespecialiseerd in de manuele therapie en heb in 1984 en 1985 hiervoor mijn diploma’s behaald.

Daarnaast heeft het behandelen van de voet altijd mijn speciale aandacht gehad. Hiervoor heb ik mij geschoold in de podologie en podologische fysiotherapie. Het gehele bewegingsapparaat kan alleen goed functioneren bij een optimale voetfunctie. Zowel voor afwijkingen in de houding als voor standsafwijkingen van de voet zelf kunnen specifiek aangepaste zolen een goede verlichting van klachten betekenen.

De methode Dry Needling heb ik mij eigen gemaakt vanwege de goede ervaringen die patienten hierbij hadden.

Als pijnklachten bij goed functionerende gewrichten aanhouden kan de oorzaak zitten in spieren die niet volledig ontspannen. Dry Needling kan hier goed bij helpen.

Daarnaast heb ik in onze praktijk veel affiniteit met COPD patienten vanwege het feit dat juist voor deze patienten groep bewegen zo ontzettend belangrijk is.

Als het om mijzelf gaat kan ik melden dat ik zolang ik werk al een liefhebber ben van jachthonden en alles wat hier mee samen hangt.

Op het sportieve vlak houd ik mij op dit moment bezig met tennis en fietsen op de racefiets.

Terug naar overzicht