Longrevalidatie

Voor wie is longrevalidatie bedoeld?
U kunt in aanmerking komen voor longrevalidatie als u in het dagelijkse leven hinderlijke problemen ervaart door uw chronische longaandoening. Klachten als kortademigheid of veel hoesten leiden vaak tot een verminderde lichamelijke activiteit. Wanneer dit een tijdlang bestaat kan de lichamelijke conditie zodanig achteruit gaan dat dit allerlei nadelige gevolgen heeft voor uw dagelijkse functioneren. Het kan zijn dat u niet de dingen kunt doen die u wilt doen. U kunt bijvoorbeeld moeite hebben met de persoonlijke verzorging, het huishouden, hobby, werk of het bezoeken van familie of bekenden. Ook kan iemand zich somber, opstandig en onzeker voelen.
Om een zo’n goed mogelijk resultaat van de longrevalidatie te bereiken, kan er geadviseerd worden om uw levensgewoonten aan te passen. Dit kan bijvoorbeeld zijn het stoppen met roken, het meer gaan bewegen of het doen van ademoefeningen. Het is belangrijk te beseffen dat uw eigen bijdrage en inzet ervoor zorgt dat de longrevalidatie een positief resultaat heeft.

Wat is het doel van de behandeling?
Door middel van het longrevalidatieprogramma willen wij bereiken dat uw dagelijks leven positief veranderd wordt. Er wordt vooraf nauwkeurig geïnventariseerd wat uw eigen wensen en mogelijkheden zijn. Zo zou het een vermindering van uw benauwdheidsklachten op kunnen leveren en/of een verbetering van uw conditie en kracht. Dit kan weer leiden tot een actiever leven waar u zich prettiger bij voelt. Door het geven van voorlichting willen wij bewerkstelligen dat u meer inzicht in uw ziekte krijgt en bijvoorbeeld beter luistert naar de signalen van uw lichaam.

Specialist: Ellen Arends