Coronavirus

Op 30 april heeft de fysiotherapie toestemming gekregen om stapsgewijs de zorg weer veilig en verantwoord op te schalen. Dit gebeurt aan de hand van een protocol dat is goedgekeurd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de richtlijnen van het RIVM. De veiligheid voor de cliënt en therapeut staan hierbij uiteraard voorop. Als we ons daar gezamenlijk aan houden, kan fysiotherapie binnen de “anderhalve meter samenleving” goed worden uitgevoerd.

Komt u niet zomaar binnenlopen, maar overleg eerst telefonisch met ons. Hiermee proberen we drukte en onverantwoorde situaties te voorkomen.

Voor het maken van een nieuwe afspraak worden er telefonisch een aantal vragen gesteld om te beoordelen of de afspraak in de praktijk plaats kan vinden:

 • Heeft u een of meerdere van de volgende (ook milde!) symptomen: neusverkoudheid of hoesten of benauwdheid of koorts (vanaf 38°C)?
 • Heeft u de afgelopen 24 uur klachten (COVID-19 symptomen) gehad?
 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten?
 • Is er bij uzelf of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona vastgesteld?

Als een van deze vragen met ja beantwoord wordt, dan wordt u geacht thuis te blijven en ongeacht uw klacht niet naar de praktijk te komen. Over de eventuele mogelijkheden zullen wij u informeren.

Wanneer u naar de praktijk mag komen, hebben we een aantal maatregelen getroffen waar we ons gezamenlijk aan moeten houden om de veiligheid van u en ons te kunnen waarborgen:

 • Geef elkaar de ruimte, toon geduld en respect naar anderen in de praktijk en uiteraard: hoesten in de elleboog, geen handen geven en niet onnodig spullen aanraken.
 • U bent maximaal 5 minuten voor de afspraak aanwezig. Bent u eerder, wilt u dan bij uw fiets of in de auto wachten?
 • Kom zoveel mogelijk alléén en als u gebracht wordt, verzoeken wij u om alleen de praktijk te betreden.
 • Bij binnenkomst wast u direct uw handen gedurende 20 seconden.
 • Houd minimaal 1,5 m afstand. Dit geldt zowel in de wachtkamer, in de oefenzaal en in de behandelkamers.
 • Loop niet direct door naar de oefenzaal, zodat daar niet te veel mensen tegelijk zijn.
 • Neem uw eigen handdoek en drinken mee.
 • Wanneer u komt sporten, zorgt u er dan voor dat u thuis bent omgekleed. De kleedkamers zijn nl. dicht.
 • De toiletten alleen bij hoge nood gebruiken. U meldt zich bij een van ons, zodat het toilet gedesinfecteerd kan worden.
 • Indien nodig behandelen we met mondkapje. Indien u zelf een mondkapje wilt dragen, bent u vrij deze mee te nemen. De beschermingsmiddelen zijn niet altijd nodig. De therapeut kan hier meer informatie over geven.
 • De behandelingen duren wat korter dan u gewend bent i.v.m. contactgevaar en de hygiënemaatregelen. De behandelkamer en de gebruikte apparatuur worden na gebruik nl. weer ontsmet.
 • We verzoeken u direct na de behandeling de praktijk weer te verlaten.

Naast deze aangepaste manier van behandelen in de praktijk, blijft online fysiotherapie middels (beeld)bellen uiteraard ook een belangrijk alternatief en het blijft mogelijk waar dit gewenst of noodzakelijk is. U kunt hierover contact met ons opnemen voor meer informatie.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen:
035-6240939
info@fysio-kerkelanden.nl